Vi bygger om för säkrare trafik och bättre framkomlighet på Fältarpsvägen

Från början av mars bygger vi om korsningen Fältarpsvägen/Mangårdsgatan. Vi bygger en ny cirkulationsplats och en ny anslutande väg i korsningen för att skapa säkrare trafik och förbättra framkomligheten i området. Går allt som planerat är vi klara i juli.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i korsningen Fältarpsvägen/Mangårdsgatan.
  • Vi bygger en ny anslutande väg till Måndagsgatan från den nya cirkulationsplatsen. När arbetet är färdigt ersätter cirkulationsplatsen korsningen Fältarpsvägen/Ragnvallagatan.
  • Den nya cirkulationsplatsen sänker hastigheten och trafiken flyter bättre. Det skapar säkrare förutsättningar för trafiken i området och det blir enklare att komma fram.
  • Vi arbetar i etapper. Arbetet startar i början av mars 2019 och är klart i juli 2019 om allt går enligt plan.

Så påverkas du

  • Det blir störningar i trafiken med begränsad framkomlighet och avstängningar på Måndagsgatan, se karta nedan.
  • Det är stor risk för köer under rusningstid, följ hänvisningsskyltar eller välj andra vägar.
  • Vi hänvisar dig som går eller cyklar till den nya gång- och cykeltunneln närmast Österleden.
  • Bussen kör som vanligt under arbetstiden men kan påverkas av köer.