Vi bygger om för säkrare trafik och bättre framkomlighet på Fältarpsvägen

Från början av mars bygger vi om korsningen Fältarpsvägen/Mangårdsgatan. Vi bygger en ny cirkulationsplats och en ny anslutande väg i korsningen för att skapa säkrare trafik och förbättra framkomligheten i området. Går allt som planerat är vi klara i juli.

Infarten till Mangårdsgatan från Fältarpsvägen avstängd 22-24 maj

Från onsdag morgon, 22 maj, till och med fredag eftermiddag, 24 maj, är infarten till Mangårdsgatan från Fältarpsvägen avstängd. Vi hänvisar dig som till exempel ska till Ica Gustavslund eller Gustavslundsskolan till Mangårdsgatan via Gustavslundsvägen istället (se kartan nedan).

Vi måste stänga av infarten för en åtgärd kopplad till pågående arbeten med den nya cirkulationsplatsen, då gatan visat sig vara i betydligt sämre skick än vi vetat tidigare.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i korsningen Fältarpsvägen/Mangårdsgatan.
  • Vi bygger en ny anslutande väg till Måndagsgatan från den nya cirkulationsplatsen. När arbetet är färdigt ersätter cirkulationsplatsen korsningen Fältarpsvägen/Ragnvallagatan.
  • Den nya cirkulationsplatsen sänker hastigheten och trafiken flyter bättre. Det skapar säkrare förutsättningar för trafiken i området och det blir enklare att komma fram.
  • Vi arbetar i etapper. Arbetet startar i början av mars 2019 och är klart i juli 2019 om allt går enligt plan.

Så påverkas du

  • Det blir störningar i trafiken med begränsad framkomlighet och avstängningar på Måndagsgatan, se karta nedan.
  • Det är stor risk för köer under rusningstid, följ hänvisningsskyltar eller välj andra vägar.
  • Vi hänvisar dig som går eller cyklar till den nya gång- och cykeltunneln närmast Österleden.
  • Bussen kör som vanligt under arbetstiden men kan påverkas av köer.