Vi bygger om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Sedan hösten 2018 bygger Helsingborgs stad om Jönköpingsgatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt förnyar NSVA vattenledningar på sträckan. Vi arbetar i etapper. I april asfalterar vi Ystadsgatan och Jönköpingsgatan från Ystadsgatan till och med korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen.

Asfaltering Ystadsgatan och Jönköpingsgatan

Vi asfalterar de delar av Jönköpingsgatan och Ystadsgatan som vi har byggt om sedan i början av januari. Vi bygger även om korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen. Så här påverkas trafiken:

 • 1-3 april: Vi asfalterar delar av Ystadsgatan 1-3 april. Därefter öppnar vi hela Ystadsgatan för trafik.
 • 6 april till början av maj: Korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen är avstängd från 6 april då vi börjar bygga om den. Ombyggnaden avslutas med asfaltering, preliminärt i början av maj. Från 6 april leds busstrafiken om via Ystadsgatan, Växjögatan och Kalmargatan istället för via Uppsalagatan.
 • 6-9 april: Vi asfalterar Jönköpingsgatan mellan Ystadgatan och Sofiebergsvägen. Gatan är dock fortsatt avstängd till arbetet i korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen är klart.

Slutasfaltering i april och maj
I april och maj lägger vi även ett sista lager asfalt, så kallat slitlager, på två av redan ombyggda sträckorna på Jönköpingsgatan. Det innebär begränsad framkomlighet för biltrafiken på följande sträckor och tider:

 • 8-9 april: Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Skånegatan.
 • 25-26 maj: Jönköpingsgatan, mellan Örebrogatan och Ystadsgatan.

– Anledningen till att vi inte la slitlagret direkt i samband med ombyggnaden beror på att marken har behövt tid att sätta sig efter de grävningsarbeten som utförts. På detta vis minimerar vi risken för framtida sättningar i toppbeläggningen. När vi lägger slitlagret justerar vi även eventuella höjdskillnader vid infarter och liknande, säger Jennifer Nilsson, gatuingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi arbetar i etapper

Vi genomför arbetet i etapper och är klara på sträckan mellan Filbornavägen och Växjögatan. Sedan oktober 2019 arbetar vi från Växjögatan och söderut. I slutet av december var vi klara fram till Ystadsgatan. I början av januari 2020 startade arbetet från Ystadsgatan till Örnsköldsviksgatan och i början av  februari utökade vi arbetsområdet successivt söderut fram till Sofiebergsvägen. I april asfalterar vi Ystadsgatan och Jönköpingsgatan från Ystadsgatan till och med korsningen Jönköpingsgatan/Sofiebergsvägen. Går allt enligt plan är vi klara i början av maj 2020.

Så här påverkas du

 • Det är helt avstängt för biltrafiken på Jönköpingsgatan, mellan Ystadsgatan hela vägen söderut till Sofiebergsvägen.
 • Du som går eller cyklar kan komma fram, följ hänvisningsskyltar på plats.
 • Det går inte att parkera längs den avstängda sträckan under byggtiden.
 • Tidvis kan det vara avstängt vid garageinfarter, berörda får separat information.
 • Busshållplatsen på Ystadsgatan är avstängd under byggtiden, se information på Skånetrafikens webb eller app.
 • Bussen leds om via Uppsalagatan till och med 5 april. Från 6 april leds bussarna istället om via Ystadsgatan, Växjögatan och Kalmargatan.

Det här gör vi mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen

 • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen. Vi tar bort några parkeringsplatser för att kunna bredda cykelvägen.
 • Körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • NSVA förnyar vattenledningar på delar av sträckan. Berörda fastighetsägare får separat information.

Karta

Kartan visar på vilka sträckor vi arbetar och när vi gör det.

Det här har vi gjort mellan Filbornavägen och Växjögatan

Från hösten 2018 till slutet av oktober 2019 byggde vi om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan.

 • Vi har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan.
 • Vi har byggt en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
 • Körfälten har blivit smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • Vi har tagit bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden var i dåligt skick och vi kommer inom kort istället att plantera nya träd på andra platser i området.
 • NSVA har genomfört ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Läs mer om ledningsarbetena på NSVA:s webbplats.
 • Öresundskraft har lagt nya fjärrvärmeledningar på Örebrogatan och Husensjövägen.

Här blir det parkeringsplatser

Efter ombyggnationen av Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan kan du parkera längs de sträckor som är markerade i kartan nedan.