Vi bygger om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) ledningsarbeten i närliggande gator. Vi genomför arbetet i etapper med start i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Det här gör vi

  • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan (se karta längre ned).
  • Vi bygger en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
  • Körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • Vi tar bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden är i dåligt skick och vi planterar nya träd i stället på andra platser i området.
  • NSVA genomför ledningsarbeten i närliggande gator. Läs mer om ledningsarbetena på NSVA:s webbplats.

Vi startar vid Filbornavägen och arbetar i etapper vilket innebär att så fort vi är klara med en sträcka ställer vi den i ordning.

Så påverkas du

  • Det blir periodvis svårare att komma fram längs Jönköpingsgatan för dig som går eller cyklar. Välj andra vägar.
  • Busstrafiken i området påverkas tillfälligt våren 2019.
  • Det blir störningar i biltrafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj andra vägar.

Karta

Den röda heldragna linjen i kartan nedan visar Helsingborgs stads arbete. De blå streckade linjerna visar NSVA:s ledningsarbete.