Vi har byggt om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Mellan hösten 2018 och våren 2020 har Helsingborgs stad byggt om Jönköpingsgatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt har NSVA förnyat vattenledningar på sträckan.

Vi har arbetat i etapper och i början av maj 2020 var hela ombyggnaden klar. Nu återstår bara slutasfalteringen av Jönköpingsgatan mellan Örebrogatan och Ystadsgatan. Den görs 25-26 maj.

Det här har vi gjort mellan Filbornavägen och Växjögatan

Från hösten 2018 till slutet av oktober 2019 byggde vi om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan.

  • Vi har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan.
  • Vi har byggt en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
  • Körfälten har blivit smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • Vi har tagit bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden var i dåligt skick och vi kommer inom kort istället att plantera nya träd på andra platser i området.
  • Vi har planterat nya träd intill rondellen på Örebrogatan och vid Växjögatan
  • NSVA har genomfört ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator.
  • Öresundskraft har lagt nya fjärrvärmeledningar och utfört underhållsarbeten på Örebrogatan och Husensjövägen.

Här finns det parkeringsplatser

Efter ombyggnationen av Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan kan du parkera längs de sträckor som är markerade i en karta.

Det här har vi gjort mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen

Från hösten 2019 till början av maj 2020 byggde vi om Jönköpingsgatan mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen.

  • Vi har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen. Vi har tagit bort några parkeringsplatser för att kunna bredda cykelvägen.
  • Körfälten har blivit smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • NSVA har förnyat vattenledningar på delar av sträckan. Berörda fastighetsägare har fått separat information.

Karta

Kartan visar på vilka sträckor vi arbetat och när vi gjort det.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?