Vi bygger om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Vi startade arbetet hösten 2018 och blir klara i slutet av oktober 2019 enligt plan. Vi planerar att starta arbetet på sträckan mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen i mitten av oktober.

Så påverkas du

Arbetet genomförs i etapper. Sedan början av augusti arbetar vi på Jönköpingsgatan, från Örebrogatan till en bit söder om Växjögatan.

  • Från början av augusti är det avstängt för all trafik på Jönköpingsgatan, från Örebrogatan och  en bit söder om Växjögatan, samt en bit in på Växjögatan från Jönköpingsgatan. Går allt enligt plan är vi klara i slutet av oktober.
  • Det går inte att parkera längs den avstängda sträckan under arbetstiden.
  • Under kvällen torsdag 10 oktober kan arbetet låta fram till klockan 20.00 på kvällen. Då gjuter entreprenören ramper och kör med en mindre padda över stenläggningen.

Det här gör vi

  • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan.
  • Vi bygger en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
  • Körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • Vi tar bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden är i dåligt skick och vi planterar nya träd i stället på andra platser i området.
  • NSVA genomför ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Läs mer om ledningsarbetena på NSVA:s webbplats.
  • Öresundskraft lägger nya fjärrvärmeledningar på Örebrogatan och Husensjövägen

Karta

Kartan visar på vilka sträckor vi arbetar och när vi gör det. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Här blir det parkeringsplatser

Efter ombyggnationen av Jönköpingsgatan kan du parkera längs de sträckor som är
markerade i kartan nedan.