Vi bygger om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Sedan hösten 2018 bygger Helsingborgs stad om Jönköpingsgatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt förnyar NSVA vattenledningar på sträckan. Vi arbetar i etapper. Från början av januari 2020 arbetar vi från Ystadsgatan till Örnsköldsviksgatan.

Vi genomför arbetet i etapper och är klara på sträckan mellan Filbornavägen och Växjögatan. Sedan oktober 2019 arbetar vi från Växjögatan och söderut. I slutet av december var vi klara fram till Ystadsgatan och från början av januari arbetar vi på sträckan från Ystadsgatan till Örnsköldsviksgatan. I februari fortsätter sedan arbetet söderut mot Sofiebergsvägen. Går allt enligt plan är vi helt klara våren 2020.

Det här gör vi mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen

 • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Växjögatan och Sofiebergsvägen. Vi tar bort några parkeringsplatser för att kunna bredda cykelvägen.
 • Körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • NSVA förnyar vattenledningar på delar av sträckan. Berörda fastighetsägare får separat information.

Så här påverkas du från januari 2020

 • Det är helt avstängt för biltrafiken på Jönköpingsgatan, mellan Ystadsgatan och Örnsköldsviksgatan och på delar av Ystadsgatan.
 • Du som går eller cyklar kan komma fram, följ hänvisningsskyltar på plats.
 • Det går inte att parkera längs den avstängda sträckan under byggtiden.
 • Tidvis kan det vara avstängt vid garageinfarter, berörda får separat information.
 • Busshållplatsen på Ystadsgatan är avstängd under byggtiden, se information på Skånetrafikens webb eller app.

Tidplan (se även kartan nedan):

 • Jönköpingsgatan från en bit söder om Växjögatan till Ystadsgatan: Slutet av oktober till slutet av december 2019.
 • Jönköpingsgatan från Ystadsgatan till strax söder om Örnsköldsviksgatan samt Ystadsgatan mellan Ronnebygatan och Edwin Berlings gata: Början av januari till april 2020.
 • Jönköpingsgatan från strax söder om Örnsköldsviksgatan till strax söder om Sofiebergsvägen: Februari till maj 2020.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Kartan visar på vilka sträckor vi arbetar och när vi gör det.

Det här har vi gjort mellan Filbornavägen och Växjögatan

Från hösten 2018 till slutet av oktober 2019 byggde vi om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan.

 • Vi har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan.
 • Vi har byggt en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
 • Körfälten har blivit smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • Vi har tagit bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden var i dåligt skick och vi kommer inom kort istället att plantera nya träd på andra platser i området.
 • NSVA har genomfört ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Läs mer om ledningsarbetena på NSVA:s webbplats.
 • Öresundskraft har lagt nya fjärrvärmeledningar på Örebrogatan och Husensjövägen.

Här blir det parkeringsplatser

Efter ombyggnationen av Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan kan du parkera längs de sträckor som är markerade i kartan nedan.