Vi bygger om för säkrare trafik på Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Vi startade arbetet hösten 2018 och räknar med att vara klara hösten 2019.

I augusti startar nästa etapp i ombyggnaden

Från början av juli är hela Jönköpingsgatan öppen för trafik då den nya cirkulationsplatsen i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan är klar. I början av augusti är det dags för nästa etapp i arbetet på Jönköpingsgatan. Då arbetar vi på sträckan från Örebrogatan till Växjögatan.

 • Från början av augusti är det avstängt för all trafik på Jönköpingsgatan, mellan Örebrogatan och Växjögatan. Går allt enligt plan är vi klara i slutet av oktober.
 • Det går inte att parkera längs den avstängda sträckan under arbetstiden.

Så påverkas du

 • Det blir periodvis svårare att komma fram längs Jönköpingsgatan för dig som går eller cyklar. Välj andra vägar.
 • Busstrafiken i området påverkas tillfälligt våren 2019.
 • Det blir störningar i biltrafiken med begränsad framkomlighet och avstängningar på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj andra vägar.

Det här gör vi

 • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Jönköpingsgatan, mellan Filbornavägen och Växjögatan (se karta längre ned).
 • Vi bygger en rondell i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
 • Körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • Vi tar bort ett fåtal parkeringsplatser och några träd för att kunna bredda cykelvägen. Några av träden är i dåligt skick och vi planterar nya träd i stället på andra platser i området.
 • NSVA genomför ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator. Läs mer om ledningsarbetena på NSVA:s webbplats.
 • Öresundskraft lägger nya fjärrvärmeledningar på Örebrogatan och Husensjövägen

Karta

Kartan visar på vilka sträckor vi arbetar och när vi gör det. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Här blir det parkeringsplatser

Efter ombyggnationen av Jönköpingsgatan kan du parkera längs de sträckor som är
markerade i kartan nedan.