Nästa etapp i ombyggnaden av Jönköpingsgatan är igång

Den 23 april 2019 startade nästa etapp i ombyggnaden av Jönköpingsgatan och närliggande gator. Helsingborgs stad bygger en ny cirkulationsplats vid Örebrogatan och NSVA och Öresundskraft lägger nya ledningar på Husensjövägen och Örebrogatan.

Vi arbetar även på röd dag och en helg för att snabbare bli färdiga

Arbetet i korsningen Örebrogatan-Jönköpingsgatan flyter på enligt plan. För att vi ska hålla vår tidplan och snabbare bli färdiga kommer vi nu att arbeta även på en röd dag, 6 juni, och helgen 15-16 juni. Arbetet kan låta lite – vi hoppas att du har överseende. Går allt enligt plan ska denna etapp vara färdig i mitten av juli och då kan både bussar och annan trafik köra som vanligt igen.

Sedan oktober 2018 har Helsingborgs stad arbetat med att bygga om Jönköpingsgatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt har NSVA genomfört ledningsarbeten i Jönköpingsgatan och närliggande gator.

Nu är nästa etapp i arbetet igång. Arbetet startade strax efter påsk och går allt enligt plan är vi klara med det arbetet i mitten av juli. Hela arbetet ska vara klart hösten 2019.

Så påverkas du från 23 april 2019

  • Det är avstängt för all trafik i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan.
  • Busslinje 8 leds om via Växjögatan. Se Skånetrafikens webbplats eller app för mer information om din resa.
  • Delar av Husensjövägen och Örebrogatan är stängda, se kartan nedan.

Det här gör vi nu

  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i korsningen Jönköpingsgatan/Örebrogatan med upphöjda körfält för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för gående och cyklister.
  • På Husensjövägen/Örebrogatan lägger Öresundskraft nya fjärrvärmeledningar och NSVA lägger nya vattenledningar.

Läs mer om hela ombyggnaden av Jönköpingsgatan.