Vi bygger om för säkrare trafik på olika platser i Helsingborg

Under hösten och vintern 2019 genomför vi en rad åtgärder runt om i Helsingborg för att göra det enklare och säkrare att ta sig fram, framförallt för den som går eller cyklar. Åtgärderna görs i Rydebäck, Påarp, Ramlösa, Planteringen, Berga och Tågaborg.

Vi uppdaterar löpande informationen nedan med tidpunkter och eventuell påverkan för dig som rör dig i de olika områdena.

Det här gör vi

Rydebäck

Vi bygger en tydligare cirkulationsplats i korsningen vid Storövägen, Malögatan och Öckerögatan. Vi bygger också refuger inne i cirkulationsplatsen på Storövägen för att dämpa hastigheten.

Arbetet beräknas ta drygt en vecka och går allt som planerat startar vi i månadsskiftet oktober/november 2019.

Påarp

Lokföraregatan: Vi bygger en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan. Där finns ingen passage alls för den som går eller cyklar idag.

Bangatan: Vi bygger en upphöjd, hastighetsdämpande passage över Bangatan vid Eldaregatan.

Godtemplaregatan: Vi målar linjer för gångbana längs Godtemplaregatan.

Arbetena i Påarp beräknas ta cirka två veckor och går allt som planerat startar vi i mitten av oktober.

Ramlösa

Vi bygger en hastighetsdämpande passage med övergångsställe över Södra Brunnsvägen till och från entrén till Ramlösa brunnspark vid Rosenschöldsgatan. Det blir även refuger mitt i passagen som också bidrar till att öka säkerheten för den som går över gatan.

Arbetet beräknas ta cirka två veckor och går allt som planerat startar vi i början av november.

Planteringen

Vi bygger ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan, som många går över för att komma till parken.

Arbetet beräknas ta cirka en vecka och går allt som planerat startar vi i början av november.

Bergarondellen

Vi bygger upphöjda gång- och cykelöverfarter vid busshållplatserna som ligger i anslutning till trafikplatsen över Ängelholmsleden.

Arbetet beräknas ta cirka två veckor och går allt som planerat startar vi i slutet av november.

Berga industriområde

Vi målar gång- och cykelfält på båda sidorna av Kastellgatan respektive Muskötgatan. Vi gör även de parkeringsmöjligheter som finns i mittrefugerna i de båda gatorna tydligare genom att måla parkeringsrutor och sätta upp skyltar.

Arbetet beräknas ta cirka två veckor och startade i början av oktober. Under arbetet är framkomligheten begränsad vid respektive arbetsområde.

Tågaborg

Vi bygger en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.

Arbetet beräknas ta drygt en vecka och går allt som planerat startar vi i mitten av november.

Ringstorp

Vi bygger två upphöjda gång- och cykelpassager över Grenadjärsgatan respektive Kurirgatan i närheten av macken vid Ängelholmsleden.

Vi bygger en hastighetsdämpande avsmalning i högersvängen från Löjtnantsgatan mot Kurirgatan.

Vi bygger en hastighetsdämpande mittrefug i Kurirgatan mellan Grenadjärsgatan och Västra Tvärgången.

Arbetet beräknas ta totalt cirka tre veckor och går allt som planerat startar vi i slutet av oktober.