Vi bygger om Furutorpsplatsen för att öka tryggheten

Under hösten 2017 och våren 2018 bygger vi om Furutorpsplatsen på Söder till en trivsammare park som ska locka fler och därmed bli en tryggare plats. Ombyggnaden är ett resultat av en dialog med dem som bor på Söder.

Furutorpsplatsen är en av de platser som pekats ut som särskilt otrygg när vi pratat med invånare på Söder. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring parken så att den ska bli både trivsam och fin och kännas trygg. Vi har fått in många bra synpunkter och idéer och en hel del av det vi gör är ett resultat av det.

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt utegym i parkens sydöstra hörn, bakom Furutorps parklek.
  • Vi anlägger ett studsmatteland bredvid utegymmet.
  • Vi rustar upp och bygger om lekplatsen och skapar en ny del för lite större barn.
  • Vi ökar och förbättrar belysningen och beskär buskar för att parken ska kännas tryggare och trivsammare.
  • Vi planterar nya träd i parken.

Vi är färdiga med upprustningen av lekplatsen och med den nya belysningen. Studsmattelandet och gummiasfalten vid utegymmet och studsmattorna kommer på plats i april, eftersom den delen av arbetet kräver varmare väder.

Karta

Ombyggnad Furutorpsplatsen, skiss