Upprustning av Furutorpsplatsen på Söder

Under 2017 och 2018 har Furutorpsplatsen byggts om till en trevligare och tryggare park. Upprustningen är ett av många projekt som har utgått från våra dialogprojekt med boende på Söder.

Det här har vi gjort

Furutorpsplatsen har genomgått en rad förbättringar med fokus på insatser som bjuder in till möten och aktivitet och som ska locka fler besökare till platsen. I parkens sydöstra hörn, bakom Furutorps parklek, har vi byggt ett nytt utegym och alldeles intill har vi anlagt ett studsmatteland med sex stycken studsmattor. Den befintliga lekplatsen har vi både rustat upp och byggt om så att den passar även lite större barn. Vi har även ordnat fyra nya grillar.

Utöver förbättrade lek- och motionsytor har vi satsat stort på att skapa en riktigt trygg park. Vi har förbättrat belysningen med 72 nya strålkastare fördelat på tolv stycken master. I masterna har vi även satt upp 18 stycken övervakningskameror, varav fyra är PTZ kameror som kan styras från polisens telefoner.

– Kamerorna är viktiga men den främsta trygghetsåtgärden har vi gjort genom att skapa fler aktiviteter så att fler använder parken. Med god insyn och mycket belysning hoppas vi nu att studenter, skolor och grannar ska använda parken varje dag, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare på stadsbyggnadsförvaltningen.