Vi bygger om gång- och cykelöverfarter på Tågaborg

Från slutet av mars och fram till början av juni bygger vi om gång- och cykelöverfarterna i korsningarna utmed Pålsjögatan och Rådmansgatan. Vi gör det för att det ska bli säkrare och enklare att ta sig fram för den som går eller cyklar.

Så här påverkas du

  • Trafiken på Pålsjögatan och Rådmansgatan påverkas inte i någon större utsträckning, men under tiden vi arbetar vid respektive överfart går det inte att köra in på eller ut från anslutande gator. Vi räknar med att arbetet vid varje överfart tar cirka 4-5 dagar.
  • Du som går eller cyklar kan behöva passera arbetsområdet på andra sidan gatan.
  • Vi startade arbetet i slutet av mars 2019 och räknar med att vara helt klara i början av juni.

Det här gör vi

Vi bygger om totalt 19 gång- och cykelöverfarter längs Pålsjögatan och Rådmansgatan, från Johan Banérs gata i norr till Hjälmshultsgatan i söder.

Vi byter ut asfalten på gångbanorna i korsningarna mot plattor, så att det blir samma sorts beläggning längs hela sträckan. Det gör det tydligare för den som kör bil att fotgängare och cyklister har företräde. På så sätt höjer vi trafiksäkerheten och gör det enklare att ta sig fram för den som går eller cyklar.

Sträckan är en del av det demonstrationsstråk för gång- och cykelöverfarter som vi byggde för ett antal år sedan. Det var till exempel bland de första korsningarna vi gjorde upphöjda för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager. Förbättringarna vi gör nu är ett resultat av bland annat lärdomar vi fått efter det projektet.