Så har vi byggt om Gustavslundsvägen

Mellan slutet av oktober 2019 och slutet av april 2020 byggde vi om Gustavslundsvägen mellan Birkagatan och Hortensiagatan. Vi har bland annat gjort gatan bredare för att göra det enklare för bussar och bilar att mötas, byggt en ny gång- och cykelväg samt en ny upphöjd, hastighetsdämpande, överfart vid en av busshållplatserna.

Vi har byggt om sträckan mellan Birkagatan/Markegångsgatan och Mangårdsgatan/Hortensiagatan samt en kort sträcka en bit väster om Birkagatan. Under arbetet har Gustavslundsvägen varit avstängd och busstrafiken har letts om, men från onsdag 22 april 2020 är arbetet klart och vägen är öppen för både bilar och bussar.

Det här har vi gjort

Vi har breddat Gustavslundsvägen längs hela sträckan, framför allt för att vägen varit för smal för möte med bussarna som går där. Vid möte har något av fordonen behövt köra ut i gräset på södra sidan av vägen.

Vi har byggt en gång- och cykelväg längs norra sidan av Gustavslundsvägen. Den nya gång- och cykelvägen har ersatt de betongstöd som tidigare legat där för att skilja trafikantgrupperna åt.

Vi har byggt två upphöjda gång- och cykelpassager längs den nya gång- och cykelvägen. En vid Mårtenstorpsgatan och en vid Kvannegatan. Det har vi gjort för att göra det säkrare och enklare för den som går eller cyklar att ta sig fram.

Vi har byggt om busshållplatsen Spireagatan för bussar som kör österut, mot Ramlösagården.

Vid busshållplatsen har vi även byggt en upphöjd, hastighetsdämpande, överfart med övergångsställe för den som går och cyklar. Det har vi gjort för att det ska vara enklare och säkrare att ta sig över gatan och/eller till och från busshållplatserna.

Vi har byggt en hastighetsdämpande refug i gatan i närheten av busshållplatsen Luntertungatan. Avsmalningen som tidigare fanns finns vid Lagerhäggsgatan tar vi bort.