Vi bygger om Hantverkaregatan för säkrare trafik och trivsammare miljö

Helsingborgs stad bygger om Hantverkaregatan för säkrare trafik och tryggare och trivsammare miljö i området. Arbetet startar i början av augusti och om allt går enligt plan är vi klara i november.

Det här gör vi

  • Vi har fått många synpunkter i våra trygghetsdialoger om höga hastigheter och otrygg trafikmiljö. Vi skapar därför upphöjda passager för att sänka hastigheterna på Hantverkaregatan.
  • Vi sätter upp pollare som förhindrar obehörig trafik att köra in på Nedre Nytorgsgatan. Behörig trafik får tillgång till en sänkbar pollare.
  • Vi planterar blommor och träd för att avgränsa och förebygga olovlig parkering samt skapa grönare och trivsammare platser.
  • Vi skapar nya sittplatser med bättre belysning och sätter upp ljusslingor i träden i Nytorgsbacken för en tryggare upplevelse på kvällstid.
  • Vi skapar en djurskulptur på Nedre Nytorgsgatan för en mer lekfull miljö för barn.
  • Vi sätter upp fler skräpkorgar med integrerade askfat, så att det blir enklare att fimpa rätt.

Så här påverkas du

Det blir tidvis störningar i trafiken med begränsad framkomlighet och avstängningar i korsningen Hantverkaregatan/Nedre Nytorgsgatan.