Vi har byggt om Hantverkaregatan för säkrare trafik och trivsammare miljö

Helsingborgs stad bygger om Hantverkaregatan för säkrare trafik och tryggare och trivsammare miljö i området. Arbetet startade i början av augusti och gatan återinvigdes den 20 november 2019.

Det här har vi gjort

  • Vi har fått många synpunkter i våra trygghetsdialoger om höga hastigheter och otrygg trafikmiljö. Vi har därför skapat upphöjda passager för att sänka hastigheterna på Hantverkaregatan.
  • Vi har satt upp pollare som förhindrar obehörig trafik att köra in på Nedre Nytorgsgatan. Behörig trafik får tillgång till en sänkbar pollare.
  • Vi har planterat blommor och träd för att avgränsa och förebygga olovlig parkering samt skapa grönare och trivsammare platser.
  • Vi har skapat nya sittplatser med bättre belysning och satt upp ljusslingor i träden i Nytorgsbacken för en tryggare upplevelse på kvällstid.
  • Vi har skapat en djurskulptur på Nedre Nytorgsgatan för en mer lekfull miljö för barn.
  • Vi har satt upp fler skräpkorgar med integrerade askfat, så att det blir enklare att fimpa rätt.