Vi har byggt om på bussterminalen på Helsingborg C

Mellan hösten 2020 och hösten 2021 byggde Helsingborgs stad om på bussterminalen på Helsingborg C. Vi har bytt tätskikt för att täta tunneltaket och lagt ny ytbeläggning på marken. Vi passade också på att rusta upp utemiljön med bättre belysning, ett nytt konstverk på väggarna och ljusare färger.

Det här har vi gjort

Både asfalten och tunneltaket hade nått sin tekniska livslängd. Vi behövde därför byta tätskiktet för att täta tunneltaket och lägga ny ytbeläggning på marken. Samtidigt passade vi på att rusta upp utemiljön så att den blir trevligare och tryggare med ny beläggning, bättre belysning, ett nytt konstverk på väggarna och ljusare färger.

Vi har målat ett nytt konstverk på en av väggarna i Bussön, målat om och fräschat upp väggar och bytt ut belysningen vid övergångsställena på östra sidan Bussön.

Visst arbete återstår

Helsingborgs stads arbete var så gott som klart i november 2021. Därefter återstår en del arbete med bland annat belysning i taket för Helsingborg C:s fastighetsägare.

Ett arbete i etapper som påverkat busstrafiken

Vi har arbetat i etapper och stängt av körfälten på bussterminalen i olika omgångar. Det innebar att många busslinjer, både stadsbussar, regionbussar och långfärdsbussar under byggtiden fått andra hållplatser.

Ytterligare arbete med att byta tätskikt om ett par år

Om ett par år räknar vi med att även byta tätskikt på tunneltaket över rondellen strax söder om bussterminalen. Till dess blir det en tillfällig parklösning och belysning i anslutning till rondellen.