Vi bygger om Piratlekplatsen på Gröningen och skapar en ny lekplats med surftema

Vi bygger om Piratlekplatsen på Gröningen och skapar en ny lekplats med surftema

Sommaren 2019 har varit den sista sommaren som du kunnat leka på Gröningens lekplats med pirattema. Under hösten och vintern 2019/2020 förvandlas lekplatsen nämligen till en helt ny lekplats med surftema! Den nya Surflekan hoppas vi ska sprida glädje till både barn och vuxna. Går allt som planerat inviger vi den nya surflekplatsen under våren 2020.

Det här gör vi

  • Vid månadsskiftet september-oktober 2019 började vi att renovera lekplatsen på Gröningen – en av Helsingborgs populäraste lekplatser – och byter pirattemat mot surftema. Arbetsnamnet på den nya lekplatsen är Surflekan. Under tiden vi bygger om lekplatsen är den stängd.
  • I samband med ombyggnaden ser vi även över belysningen på platsen och passar på att sanera marken under lekplatsen.
  • Den nya lekplatsen blir mer tillgänglighetsanpassad och något större samt får en tydligare avgränsning mot gång- och cykelvägen.
  • När den nya lekplatsen är klar kan du återigen åka Piratlekans populära långa rutschbanan. Den kommer nämligen att återanvändas på Surflekan fast i helt ny tappning ut från en stor manet. Det blir något för både stora och små, bland en klätterställning i form av en våg. Vi bygger surfbussar och en kiosk att leka i, surfbrädor att balansera på och hängmattor att slappa i.

Så påverkas omgivningen

  • Lekplatsen är stängd från slutet av september 2019 då vi började arbetet genom att montera ner den befintliga lekplatsen. Därefter schaktar och sanerar vi marken för att därefter gjuta grunden till den nya lekplatsen.
  • Lekplatsen är stängd fram till att den nya lekplatsen blir klar våren 2020.
  • Vi bygger om lekplatsen under hösten och vintern eftersom vi ville att lekplatsen skulle vara tillgänglig under sommaren då den används som mest.
  • En del av gräsytan jämte behöver användas under arbetet, men den asfalterade vägen är öppen för passerande precis som vanligt.
  • Under sanerings- och arbetstiden kan omgivningen märka av en del transporter till och från lekplatsområdet.
  • Lekplatsområdet blir något större och en av boulebanorna kommer att tas bort.

Karta:

Lekplatsen Pirater i sikte ligger på Gröningen i närheten av kallbadhuset Kallis i Helsingborg. På samma plats bygger vi den nya Surflekplatsen.