Vi bygger om Tågagatan och skapar en ny torgyta

Från mitten av april bygger vi om Tågagatan och skapar en ny torgyta. Vi räknar med att vara klara i slutet av augusti och under tiden är Tågagatan avstängd mellan Pålsjögatan och Erik Dahlbergs gata.

Det här gör vi

  • Vi bygger om Tågagatan som får en ny, rakare sträckning mellan Erik Dahlbergs gata och Pålsjögatan samt anlägger en ny torgyta i anslutning till gatan.
  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar och lägger om el- och teleledningar i gatan.
  • Vi bygger ett nytt övergångsställe i korsningen vid Tågagatan och Pålsjögatan och bygger om det som redan finns där.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2017. Vi räknar med att gatan och trottoarer är klara i slutet av juni och den nya torgytan i slutet av augusti.
  • Under arbetet är Tågagatan avstängd mellan Pålsjögatan och Erik Dahlbergs gata.

Här bygger vi om