Vi bygger om tio busshållplatser för bättre tillgänglighet

Från februari 2019 bygger Helsingborgs stad om totalt tio befintliga busshållplatser för att skapa bättre tillgänglighet. Om allt går som planerat är alla tio hållplatser ombyggda i slutet av maj.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för fler i stadsmiljön och bygger varje år om ett antal busshållplatser som en del av det arbetet.

Det här gör vi

  • Vi anpassar och gör tio busshållplatser mer tillgängliga för fler.
  • Vi anlägger taktila stråk så att den med nedsatt syn lättare kan hitta rätt.
  • Vi jämnar ut höjdskillnader och anpassar kanterna så att det är lättare att komma på och av bussen med rullstol, rullator och barnvagn.

Så påverkas du

De ordinarie hållplatserna stängs under arbetstiden och flyttas tillfälligt några meter bort. Se Skånetrafikens information om tillfällig hållplats på plats.

Följande busshållplatser byggs om, se karta nedan: