Vi bygger större pendlarparkeringar i Ramlösa och Rydebäck

Från november 2019 arbetar vi med att utöka pendlarparkeringarna vid Rydebäcks station och Ramlösa station. Större pendlarparkeringar ger fler möjlighet att ställa bilen och fortsätta sin resa med kollektivtrafik.

Går allt som planerat är vi klara med arbetet i Ramlösa i januari 2020 och i Rydebäck i april 2020.

Ramlösa

Det här gör vi

  • Vi bygger ut den befintliga pendlarparkeringen öster om stationen med 154 nya parkeringsplatser vid parkeringens norra del. Totalt kommer det sedan att finnas totalt 321 parkeringsplatser vid Ramlösa station.

Så påverkas du

  • Gång- och cykelvägen väster om Malmöleden (närmast järnvägen) stängs av och leds om från 30 oktober till att arbetet är klart i januari 2020. Skyltar längs vägen hjälper dig att hitta alternativa vägar. Se även kartan nedan.
  • Du kan använda de befintliga parkeringsplatserna under hela perioden.

Karta Ramlösa station

Rydebäck

Det här gör vi

  • Vi bygger 99 nya parkeringsplatser öster om stationen. När vi är klara kommer det att finnas totalt 114 parkeringsplatser vid Rydebäcks station.
  • All grönska som tas bort i samband med bygget ersätter vi.

Så påverkas du

  • De befintliga parkeringarna stängs under en kortare tid, men under övrig tid ska du kunna använda dem.
  • Arbetet beräknas vara klart i april 2020.