Större pendlarparkeringar i Ramlösa och Rydebäck

Mellan november 2019 och april 2020 har vi arbetat vi med att utöka pendlarparkeringarna vid Rydebäcks station och Ramlösa station. Större pendlarparkeringar ger fler möjlighet att ställa bilen och fortsätta sin resa med kollektivtrafik.

Det här har vi gjort i Ramlösa

  • Vi har byggt ut den befintliga pendlarparkeringen öster om stationen med 154 nya parkeringsplatser vid parkeringens norra del. Totalt finns det nu 321 parkeringsplatser vid Ramlösa station.

Karta Ramlösa station

Det har vi gjort i Rydebäck

  • Vi har byggt 99 nya parkeringsplatser öster om stationen. Vid Rydebäcks station finns nu totalt 114 parkeringsplatser.