Vi förbättrar belysningen i Carl Öhrns gatas grönområde

Från månadsskiftet oktober/november 2019 arbetar vi med att förbättra belysningen i grönområdet vid Carl Öhrns gata. När vi är klara blir det ljusare och känns tryggare att vara där, men under arbetet är den nuvarande belysningen avstängd.

Det här gör vi

Vi kompletterar belysningen i Carl Öhrns gatas grönområde. När vi är färdiga kommer det att finnas dubbelt så många lampor i området som idag. Arbetet är en del i Helsingborgs satsning på trygghet och när vi är klara kommer det både att bli ljusare och kännas tryggare att vistas i grönområdet.

Så påverkas du

  • Arbetet startar i månadsskiftet oktober/november 2019 och beräknas ta cirka fyra veckor.
  • Under arbetet är den befintliga belysningen i området släckt. Det är alltså väldigt mörkt på platsen tills vi är klara.