Vi förbereder för dubbelspår vid Maria station

Det ska bli mer plats på spåren och gå fortare att ta tåget. Trafikverket ska bygga dubbla järnvägsspår i Helsingborg och sedan början av april 2019 förbereder stadsbyggnadsförvaltningen inför arbetet vid Maria station.

Det här gör vi

Vi förbereder för Trafikverkets arbete genom att lägga om ledningar vid Maria station. I samband med det gräver Öresundskraft och NSVA ned ledningar till en närbelägen elstation, som ska byggas om längre fram. Arbetet startar i början av april 2019 och beräknas vara klart november 2019.

Mer om arbetet med dubbelspår mellan Ängelholm och norra Helsingborg finns på Trafikverkets webbplats.

Så påverkas du

  • Gevärsgatan och Florettgatan, som går längs järnvägen vid Maria station, stängs av vid Maria station i omgångar. Skyltar hjälper dig som kör bil att hitta en annan väg.
  • Bussgatan mellan Kadettgatan och Gevärsgatan stängs av och bussarna kör istället på gång- och cykelvägen lite längre söderut i grönområdet mellan de två gatorna.
  • Du som går eller cyklar kan ta dig fram genom området, men får periodvis ta andra vägar än vanligt. Skyltar hjälper dig att hitta rätt väg.

Vad händer sen?

Trafikverket planerar att bygga om bron vid Maria station med byggstart tidigast 2020. När bron är ombyggd bygger Helsingborgs stad om korsningen vid stationen, underfarten under spåren samt Maria stationsgata. Preliminärt ska hela arbetet vara klart 2023.

En del av Västkustbanan

Sträckan är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund, som knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Banan är en viktig länk för hela västra Sverige. Riksdagen beslutade 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår. Mer information om Västkustbanan.