Vi förbereder för ny bebyggelse vid Heden

Från början av april till juni 2019 bygger stadsbyggnadsförvaltningen en ny gata mellan Torpgatan och Valhallagatan mitt emot Hedens idrottsplats, där samtidigt ett nytt äldreboende byggs.

Det här gör vi

  • Det vi gör nu är att bygga en så kallad byggata, som under tiden bland annat äldreboendet byggs i området, i första hand används för arbetets byggtrafik. Gatan får namnet Väktaregatan.
  • Vi lägger också ledningar för vatten och avlopp samt el.

Så påverkas du

  • Under byggtiden är det tidvis svårt att ta sig fram på gång- och cykelbanan längs Planteringsvägen.
  • I slutet av arbetet stänger vi Planteringsvägen för trafik för att kunna koppla in vattenledningar.

Det här händer sedan

Våren 2020 renoverar vi Torpgatan och binder ihop den gatan med med Väktaregatan. Vi flyttar också några av träden i arboretumet i närheten.

När området är helt färdigbyggt gör vi gatorna helt klara. Då lägger vi kantsten, lägger plattor på gångbanor och planterar träd med mera.