Vi förbereder för ny gång- och cykelväg i Bårslöv

Från början av januari 2019 och fram till slutet av april bygger vi en ny gång och cykelbana vid Nyvångsvägen i Bårslöv. Den nya cykelbanan bygger vi för att knyta ihop befintliga cykelbanor i området.

Den cirka 300 meter långa nya gång- och cykelbanan byggs i östra Bårslöv parallellt med Nyvångsvägen. I samband med arbetet med den nya vägen handikappanpassar vi även busshållplatsen på Nyvångsvägen. Arbetet beräknas pågå mellan början av januari till slutet av april med ett uppehåll i februari och mars. Uppehållet i arbetet i februari och mars beror på att asfalt inte kan läggas vid kallt väder.

Så påverkas du

  • Under tiden bygget pågår flyttas busshållplatsen på Nyvångsvägen några meter från den ordinarie busshållplatsen. Den ordinarie busshållplatsen beräknar vi hålla stängd under april månad.
  • Du som går, cyklar eller kör bil i området påverkas inte i någon större utsträckning och kan ta dig fram under hela byggtiden.

Karta