Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi förbereder för ny skola och ny idrottshall i Mariastaden

Helsingborgs stad planerar för en ny skola och en ny idrottshall i Mariastaden. Från mitten av april 2017 förbereder stadsbyggnadsförvaltningen området för de nya verksamheterna.

Det här gör vi

  • Vi bygger gång- och cykelvägar runt området och en bro över en befintlig gång- och cykelväg.
  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i anslutning till skolans blivande infart.
  • Vi anlägger grönytor och planterar träd.
  • Vi lägger nya ledningar till de nya fastigheterna.

Ritning över markförberedelser för ny skola och ny idrottshall i Mariastaden (pdf, 544 kB)

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2017 och beräknas vara klart i november.
  • Där vi bygger bron blir framkomligheten begränsad under cirka tre månader.
  •  Under cirka en vecka kommer Kullavägen att vara avstängd, då ledningar ska läggas i gatan.
  • Byggtrafik kör till och från området under hela arbetet.

Karta

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close