Vi förbereder för ny skola och ny idrottshall i Mariastaden

Helsingborgs stad planerar för en ny skola och en ny idrottshall i Mariastaden. Sedan mitten av april 2017 förbereder stadsbyggnadsförvaltningen området för de nya verksamheterna.

Det här gör vi

  • Vi bygger gång- och cykelvägar runt området och en bro över en befintlig gång- och cykelväg.
  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i anslutning till skolans blivande infart.
  • Vi anlägger grönytor och planterar träd.
  • Vi lägger nya ledningar till de nya fastigheterna.

Ritning över markförberedelser för ny skola och ny idrottshall i Mariastaden (pdf, 544 kB)

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2017 och beräknas vara klart i november.
  • Där vi bygger bron blir framkomligheten begränsad under cirka tre månader.
  • Under tiden vi byggde den nya cirkulationsplatsen och lade ledningar i gatan var Kullavägen avstängd mellan Mariehällsvägen och Senderödsvägen. Då var bussgatan på Gamla Kungshultsvägen öppen för fordonstrafik. Sedan 22 september är Kullavägen öppen igen och du som kör bil får inte längre använda bussgatan.
  • Byggtrafik kör till och från området under hela arbetet.