Vi förbereder för nya bostäder i Kattarp

Helsingborgs stad anlägger nya gator som en del i förberedelserna inför de nya hyresrätterna som ska byggas i Kattarp senare i år. Samtidigt sätter vi upp gatubelysning och utför ledningsarbete.

Det här gör vi

  • Vi anlägger nya gator och bygger ut Himmelstalundsvägen och bygger ihop den med Lundsgårdsvägen i söder (se karta).
  • Vi sätter upp gatubelysning och lägger nya vattenledningar.

Så påverkas du

  • Byggtrafik kommer att köra via Rallaregatan, Hedelundavägen, Fågelstavägen, Himmelstalundsvägen och Lundsgårdsvägen.
  • Vattenavstängning kan bli aktuellt vid ett tillfälle. Du som blir berörd får i så fall meddelande om detta inför att det blir aktuellt.

Tidplan

  • Arbetet påbörjas veckan efter påsk och beräknas vara klart i början av sommaren.

Här arbetar vi