Vi förbereder för nya fastigheter i Väla södra industriområde

Från början av oktober 2018 förbereder vi för nya fastigheter vid Andesitgatan och Grusvägen i Väla södra industriområde. Vi bygger nya gator, en ny gång- och cykelväg och lägger nya ledningar.

Det här gör vi

  • Vi bygger nya gator med belysning från Andesitgatan och in mot Väla motorbana.
  • Vi bygger en ny belyst gång- och cykelväg över Grusvägen vid Basaltgatan och in mot Väla motorbana.
  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar för att förbereda för nya fastigheter i området.

Så påverkas du

  • Den 5 november stängde vi av Grusvägen helt vid Basaltgatan för att kunna koppla på de de nya ledningarna mot de befintliga. Under den delen av arbetet leds trafiken om och busstrafiken får tillfälligt en annan sträckning. Grusvägen öppnar igen fredag 30 november klockan 16:00, istället för 5 december som planerat.
  • Övrig tid påverkas du som rör dig i området inte i någon större utsträckning.

Vi startade arbetet i början av oktober och räknar med att vara färdiga till årsskiftet 2018/2019.