Vi förbereder för nya fastigheter i Väla södra industriområde

Från början av oktober 2018 förbereder vi för nya fastigheter vid Andesitgatan och Grusvägen i Väla södra industriområde. Vi bygger nya gator, en ny gång- och cykelväg och lägger nya ledningar.

Det här gör vi

  • Vi bygger nya gator med belysning från Andesitgatan och in mot Väla motorbana.
  • Vi bygger en ny belyst gång- och cykelväg över Grusvägen vid Basaltgatan och in mot Väla motorbana.
  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar för att förbereda för nya fastigheter i området.

Så påverkas du

  • När vi kopplar på de nya ledningarna mot de befintliga stänger vi av Grusvägen helt vid Basaltgatan. Går allt som planerat gör vi det från mitten av november och cirka en månad framåt. Under tiden leds trafiken om och busstrafiken får tillfälligt en annan sträckning. Övrig tid påverkas du som rör dig i området inte i någon större utsträckning.

Vi startade arbetet i början av oktober och räknar med att vara färdiga till årsskiftet 2018/2019.