Vi förbereder för nytt bostadsområde på Planteringen

Från slutet av oktober 2017 förbereder stadsbyggnadsförvaltningen för ett nytt bostadsområde på Planteringen. Går allt som planerat är arbetet klart i månadsskiftet april/maj 2018.

Det här gör vi

  • Vi arbetar i området öster om Industrigatan mellan Strandbadsvägen och Skogsgatan.
  • Vi bygger nya gator, sätter upp belysning och lägger ledningar för bland annat vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Så påverkas du

  • Framkomligheten är begränsad i området för dig som kör bil.