Vi gör klart gator i nya kvarter mellan Kurirgatan och Kullavägen

Bostäderna i kvarteren mellan Kullavägen och Kurirgatan är klara och stadsbyggnadsförvaltningen gör nu klart anslutande gator och gångbanor i området. Arbetet startade i slutet av oktober 2017 och var i mitten av februari i princip klart.

Det här gör vi

  • Vi gör klart gatorna Fänriksgatan, Kurirgatan och Majorsgatan. Vi anlägger även en ny gata i området, Löjtnantsgatan.
  • Vi anlägger nya gångbanor längs Kurirgatan, Majorsgatan och Löjtnantsgatan.

Så påverkas du

    • Arbetet startar i slutet av oktober 2017 och är i princip klart, förutom att belysningsstolparna ännu inte är på plats.
    • Under arbetet är framkomligheten för bilar begränsad, men det går hela tiden att komma fram till garage som ligger under kvarteren.