Vi gör klart gator på Gustavslund

Bostäderna vid Bjälloxegatan och Gråbondegatan på Gustavslund är klara och från slutet av november 2017 arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att ge gatorna sin slutliga utformning.

Arbetet är i princip klar förutom att vi ska lägga på det översta lagret asfalt på gatorna. Det gör vi 16-18 april 2018.

Det här gör vi

  • Vi lägger plattor utmed tomterna för att avgränsa tomterna mot körbanan.
  • Vi asfalterar gatorna som då får sin slutliga höjd.

Så påverkas du

  • Måndag 16 april till och med onsdag 18 april lägger vi det sista asfaltslagret på Bjälloxegatan och Gråbondegatan. Vi tar bort de asfaltskilar som ligger mot plattytorna i området på måndagen och under tisdagen och onsdagen läggs asfalten.
  • Under tiden vi bygger använder vi Mangårdsgatan samt gatorna inom kvarteret för byggtrafik.
  • Vi har maskiner som schaktar och transporterar massor och material inom och till och från arbetsområdet, vilket kommer att höras i närheten.
  • När asfaltering pågår vid din fastighet kan det påverka din möjlighet att köra in och ut från din fastighet, men kontakta personal på plats så hjälper de dig.
  • För att få bra fäste mellan ny asfalt och befintlig asfalt så läggs ett klisterlager på den nuvarande asfaltsytorna innan vi asfalterar. Klistret fastnar på bildäck och skor och kan göra att det blir märken från bilarnas däck på plattytor. Var observant så du inte kör in på uppfarten med klister på däcken. För att markera vilka ytor som är klistrade men ännu inte har asfalt så sätter entreprenören ut skyltar som varnar för tjära. Klistringen utförs etappvis för att möjliggöra biltrafik i området även om framkomligheten blir begränsad.