Vi gör klart gator på Gustavslund

Bostäderna vid Bjälloxegatan och Gråbondegatan på Gustavslund är klara och från slutet av november 2017 arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att ge gatorna sin slutliga utformning.

Arbetet är i princip klar förutom att vi ska lägga på det översta lagret asfalt på gatorna. Det gör vi senast i mitten av maj 2018.

Det här gör vi

  • Vi lägger plattor utmed tomterna för att avgränsa tomterna mot körbanan.
  • Vi asfalterar gatorna som då får sin slutliga höjd.

Så påverkas du

  • Under tiden vi bygger använder vi Mangårdsgatan samt gatorna inom kvarteret för byggtrafik.
  • Vi har maskiner som schaktar och transporterar jordmassor och material inom och till och från arbetsområdet, vilket kommer att höras i närheten.