Vi gör klart gatorna i bostadsområde i Rydebäck

Från slutet av november färdigställer vi gatorna i ett bostadsområde i Rydebäck, söder om Klostergatan. Vi lägger på det slutliga lagret asfalt och utmed Gräddögatan anlägger vi också en gångväg och planterar träd.

Det här gör vi

  • På de flesta gatorna i området (se kartan nedan) lägger vi bara på det slutliga lagret asfalt. Gatan får då din slutliga höjd, som ligger cirka 40 millimeter högre än nu.
  • Utmed Gräddögatan anlägger vi en gångväg samt planterar en trädrad.
  • Vi förbättrar trafiksäkerheten längs gång- och cykelvägen genom området genom att bygga upphöjda passager.

Ritning över färdigställandet av gatorna i Rydebäck (pdf, 12 MB)

Så påverkas du

  • Under arbetet är framkomligheten i området tidvis begränsad.
  • För dig som har infart/utfart genom trädraden mot Gräddögatan begränsas bredden på den till fem meter, i enlighet med detaljplanen. Det som styrt placeringen har varit placeringen av garage eller carport. Särskild information går ut till fastighetsägare i området.
  • Går allt som planerat startar arbetet i slutet av november 2020 och är klart i början av maj 2021.

Karta över området

Gatorna Klostervägen, Laxögatan, Skarpögatan, Nämndögatan, Gräddögatan, Tjockögatan och Tegelögatan berörs av arbetet.