Vi gör klart gatorna i bostadsområde i Rydebäck

Sedan slutet av januari 2021 färdigställer vi gatorna i ett bostadsområde i Rydebäck, söder om Klostergatan. Vi lägger på det slutliga lagret asfalt och utmed Gräddögatan anlägger vi också en gångväg och planterar träd.

Färdigställandet av gatorna är försenat

Arbetet med att asfaltera klart delar av Laxögatan samt Gräddögatan har tyvärr fått skjutas upp eftersom NSVA misstänker felkopplingar i ledningsnätet på berörda gator och detta behöver utredas och åtgärdas innan slutasfalteringen kan genomföras. Vi räknar med att kunna återuppta det arbetet igen i april 2022.

Det här gör vi

  • På de flesta gatorna i området (se kartan nedan) lägger vi bara på det slutliga lagret asfalt. Gatan får då din slutliga höjd, som ligger cirka 40 millimeter högre än nu.
  • Utmed Gräddögatan anlägger vi en gångväg samt planterar en trädrad.
  • Vi förbättrar trafiksäkerheten längs gång- och cykelvägen genom området genom att bygga upphöjda passager.

Ritning över färdigställandet av gatorna i Rydebäck (pdf, 12 MB)

Så påverkas du

  • Under arbetet är framkomligheten i området tidvis begränsad.
  • För dig som har infart/utfart genom trädraden mot Gräddögatan begränsas bredden på den till fem meter, i enlighet med detaljplanen. Det som styrt placeringen har varit placeringen av garage eller carport. Särskild information går ut till fastighetsägare i området.

Karta över området

Gatorna Klostervägen, Laxögatan, Skarpögatan, Nämndögatan, Gräddögatan, Tjockögatan och Tegelögatan berörs av arbetet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?