Vi renoverar bro och asfalterar på Landskronavägen vid Rydebäck

Från mitten av juni 2020 och tre veckor framåt renoverar vi bron över järnvägen på Landskronavägen vid Rydebäck. Vi asfalterar också om en sträcka av vägen. Under arbetet är framkomligheten begränsad.

Det här gör vi

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron samt på en sträcka av Landskronavägen (se kartan nedan).

Så påverkas du

Framkomligheten är begränsad på Landskronavägen, men du kan hela tiden passera arbetsområdet. Under hela arbetet är ett körfält öppet i höjd vid bron och trafiksignaler på plats reglerar trafiken. Under de dagar vi asfalterar är framkomligheten begränsad en längre sträcka.