Vi renoverar bro över Råån på Rååvägen

Sedan slutet av november 2019 har vi renoverat bron över Råån på Rååvägen. Det som återstår är slutasfalteringen av körbanan och det gör vi så snart vädret tillåter det.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och asfalterar sedan om gatan och gång- och cykelbanor. Vi byter också kantsten mellan gång- och cykelbanorna och gatan.

Så påverkas du

  • Arbetet är i stort sett klart. Det som återstår är slutasfalteringen av körbanan och det gör vi så snart vädret tillåter eftersom det inte får vara för kallt under asfalteringen.