Vi renoverar bro över Råån på Rååvägen

Från slutet av november 2019 och cirka fyra veckor framöver renoverar vi bron över Råån på Rååvägen. Under arbetet är framkomligheten begränsad vid bron.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och asfalterar sedan om gatan och gång- och cykelbanor. Vi byter också kantsten mellan gång- och cykelbanorna och gatan.

Så påverkas du

  • Det är begränsad framkomlighet för dig som kör bil Rååvägen i höjd med bron över Råån. Endast ett körfält är öppet och skyltar på plats reglerar trafiken.
  • Du som går kan hela tiden passera över bron på någon sida av vägen.
  • Du som cyklar kan leda din cykel på gångbanan förbi arbetet.