Vi renoverar bro över Råån på Rååvägen

Sedan slutet av november 2019 renoverar vi bron över Råån på Rååvägen. Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av februari 2020.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och asfalterar sedan om gatan och gång- och cykelbanor. Vi byter också kantsten mellan gång- och cykelbanorna och gatan.

Så påverkas du

  • Arbetet är i stort sett klart. Det som återstår är slutasfalteringen av körbanan. Det planerar vi att göra torsdag 20 februari 2020.