Vi renoverar bro över Råån på Rååvägen

Från slutet av november 2019 renoverar vi bron över Råån på Rååvägen. Under arbetet är framkomligheten begränsad vid bron.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och asfalterar sedan om gatan och gång- och cykelbanor. Vi byter också kantsten mellan gång- och cykelbanorna och gatan.

Så påverkas du

  • Det är begränsad framkomlighet för dig som kör bil Rååvägen i höjd med bron över Råån. Endast ett körfält är öppet och skyltar på plats reglerar trafiken.
  • Du som går kan hela tiden passera över bron på någon sida av vägen.
  • Du som cyklar kan leda din cykel på gångbanan förbi arbetet.
  • Går allt som planerat är vi klara i slutet av januari 2020.