Vi renoverar bro på Annerovägen

Från slutet av maj renoverar vi en bro på Annerovägen. Bron går över gång- och cykeltunneln närmast Drottninghögsvägen. Under arbetet är framkomligheten på Annerovägen begränsad. Går allt som planerat är vi klara i början av juli.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt, lägger ny asfalt samt byter ut delar av räcket på bron.

Så påverkas du

  • Ett körfält på Annerovägen är öppet under hela byggtiden. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
  • Gång- och cykeltunneln är öppen, så du som går och cyklar kan använda den under hela arbetet.