Vi renoverar bro på Närlundavägen

Från slutet av maj renoverar vi en bro på Närlundavägen. Bron går över gång- och cykeltunneln vid koloniområdet. Under arbetet är framkomligheten på Närlundavägen begränsad, men det går att komma fram. Går allt som planerat är vi klara i början av juli.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt.

Så påverkas du

  • Ett körfält på Närlundavägen är öppet under hela byggtiden. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
  • Gång- och cykeltunneln under Närlundavägen är öppen, så du som går och cyklar kan använda den under hela arbetet.