Vi renoverar broar över gång- och cykelvägar

Från 25 oktober 2021 renoverar vi fyra broar över gång- och cykelvägar på olika platser i Helsingborg. Under arbetet är framkomligheten begränsad. Går allt som planerat är vi helt klara i slutet av november.

Kummelgatan

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron över gång- och cykelvägen strax söder om Lindhultsgatan.

Så påverkas du

 • Ett körfält är öppet där trafik i båda riktningarna får samsas. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
 • Gång- och cykeltunneln är öppen under hela arbetet, så du som går och cyklar kan använda den.
 • Arbetet startar 25 oktober 2021 och går allt som planerat är vi klara i slutet av november.

Brunnsallén

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron över gång- och cykelvägen strax intill korsningen Folke Bernadottes väg och Brunnsallén.

Så påverkas du

 • Ett körfält är öppet där trafik i båda riktningarna får samsas. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
 • Gång- och cykeltunneln är öppen under hela arbetet, så du som går och cyklar kan använda den.
 • Arbetet startar 25 oktober 2021 och går allt som planerat är vi klara i slutet av november.

Drottninghögsvägen

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron över gång- och cykelvägen strax intill Blåkullagatan.

Så påverkas du

 • Ett körfält är öppet där trafik i båda riktningarna får samsas. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
 • Gång- och cykeltunneln är öppen, så du som går och cyklar kan använda den under hela arbetet.
 • Arbetet startar 25 oktober 2021 och går allt som planerat är vi klara i slutet av november.

Hälsovägen/Lilla Möllevångsgatan

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron över gång- och cykelvägen under Hälsovägen och Lilla Möllevångsgatan. Vi utför även mindre betongreparationer.

Så påverkas du

 • Ett körfält är öppet i vardera riktningen på Hälsovägen under hela byggtiden. Under en period kan du inte köra in på Lilla Möllevångsgatan från Hälsovägen. Du får då istället köra in på Lilla Möllevångsgatan via Rektorsgatan.
 • Gång- och cykeltunneln är öppen, så du som går och cyklar kan använda den under hela arbetet.
 • Arbetet startar 25 oktober 2021 och går allt som planerat är vi klara i slutet av november.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?