Vi renoverar en bro på Rusthållsgatan

Sedan slutet av augusti renoverar vi en bro på Rusthållsgatan, över järnvägsspåren och Rännarbanan. Ett körfält i vardera riktningen är öppet under hela byggtiden och vi räknar med att vara klara i mitten av november.

Det här gör vi

  • Vi ser över de skadade områdena på räcket.
  • Vi lagar kantbalken som räcket är fastsatt i på båda sidorna av bron.
  • Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet under hela byggtiden, så du som kör bil kan passera även om framkomligheten tidvis kan vara begränsad.
  • Även du som går eller cyklar kan passera arbetsområdet, men beroende på vilken sida av bron vi arbetar på kan du behöva byta sida.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet.