Vi renoverar en bro på Rusthållsgatan

Under hösten 2017 har vi renoverat en bro på Rusthållsgatan, över järnvägsspåren och Rännarbanan. Vi är klara med den norra delen, men oförutsedda skador på bron har gjort att arbetet dragit ut på tiden. Vi planerar att fortsätta med den södra delen till våren 2018. Till dess är ett körfält i vardera riktningen avstängt.

Så påverkas du

  • Vi är klara med renoveringen på brons norra sida. Där har vi sett över de skadade områdena på räcket, lagat kantbalken som räcket är fastsatt i samt bytt tätskikt och lagt ny asfalt.
  • Under arbetet stötte vi på oförutsedda skador som vi var tvungna att utreda innan arbetet kunde fortsätta. Det har gjort att arbetet dragit ut på tiden.
  • Vi räknar med att fortsätta renoveringen till våren 2018.

Det här gör vi

  • Fram till att vi fortsätter broreparationen på södra sidan är endast ett körfält i vardera riktningen är öppet. Pollare och linjemarkeringar gör det enklare för dig som kör bil att se var du kan köra.
  • Även du som går eller cyklar kan passera området.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet.