Vi renoverar en bro på Rusthållsgatan

Under hösten 2017 renoverade vi en bro på Rusthållsgatan, över järnvägsspåren och Rännarbanan. Vi är klara med den norra delen, och i slutet av mars fortsätter arbetet med den södra delen av bron. Under arbetet är ett körfält i vardera riktningen avstängt.

Det här gör vi

Från slutet av mars renoverar vi den södra delen av bron:

  • Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt.
  • Vi ser över skadat räcke och kantbalk och åtgärdar det som behövs.
  • Vi förstärker övergången mellan vägen och själva bron.
  • Vi lagar skador på betongen på brons undersida.
  • Vi återställer stödet som skapat ett hål efter urspolning av vattenmassor.

Vi är klara med renoveringen på brons norra sida. Där har vi sett över de skadade områdena på räcket, lagat kantbalken som räcket är fastsatt i samt bytt tätskikt och lagt ny asfalt.

Under arbetet stötte vi på oförutsedda skador som vi var tvungna att utreda innan arbetet kunde fortsätta. Det har gjort att arbetet dragit ut på tiden.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet.
  • Även du som går eller cyklar kan passera området.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet.