Vi renoverar en bro på Rusthållsgatan

Sedan slutet av augusti 2017 renoverar vi en bro på Rusthållsgatan, över järnvägsspåren och Rännarbanan. Vi har stött på oförutsedda skador på bron och utreder sedan början av september hur vi ska hantera dem. För närvarande utför vi därför inget faktiskt renoveringsarbete på bron. 

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet under hela byggtiden, så du som kör bil kan passera även om framkomligheten tidvis kan vara begränsad.
  • Även du som går eller cyklar kan passera arbetsområdet, men beroende på vilken sida av bron vi arbetar på kan du behöva byta sida.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet.

Det här gör vi

  • I början av september stötte vi på oförutsedda skador på bron, vilket gör renoveringsbehovet större än planerat. Tillsammans med en konsult utreder vi nu hur vi ska hantera dessa skador. För närvarande utför vi därför inget faktiskt renoveringsarbete på bron och vi vet heller inte när arbetet kan beräknas vara klart.
  • Vi ser över de skadade områdena på räcket.
  • Vi lagar kantbalken som räcket är fastsatt i på båda sidorna av bron.
  • Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på bron.