Vi renoverar tre broar på gång- och cykelvägar i Rydebäck

Under sommaren 2020 renoverar vi tre broar på gång- och cykelvägar över Rydebäcken vid Krokahus och Rydebäcks gård i Rydebäck. Under tiden vi arbetar vid respektive bro är den avstängd.

Så påverkas du

Under tiden vi arbetar vid respektive bro är gång- och cykelvägen avstängd. Skyltar hjälper dig som går eller cyklar att välja en annan väg.

Det här gör vi

(se även kartan nedan)

Bro 1:

  • Arbetet är planerat till cirka fyra veckor från preliminärt 15 juni.
  • Här gjuter vi om brobaneplattan, lägger ny asfalt och byter ut räcket.

Bro 2:

  • Arbetet är planerat till ungefär tre veckor från preliminärt 22 juni.
  • Här lägger vi ny asfalt och justerar avrinningen vid bron. Vi kommer också att lägga om dålig asfalt intill bron.

Bro 3:

  • Arbetet är planerat till ungefär tre veckor från preliminärt 3 augusti.
  • Här lägger vi ny asfalt.