Vi restaurerar stranden i Domsten för att återställa strandfloran

I januari och februari påbörjade vi ett restaureringsarbete på kustheden i Domsten. Det innebär att vi tar bort delar av vresrosbuskage som tränger undan kusthedens karaktäristiska och värdefulla växter och insekter. Detta gör vi för att förbättratillgängligheten till stranden, samt öka biologisk mångfald och erosionsskydd..

Det här gör vi området

  • Vi tar bort delar av vresrosbuskage, arbetet görs där floran har goda möjligheter att återetablera sig.
  • Vi skapar öppna sandiga ytor, så kallade sandblottor. Dessa kommer att koloniseras av den lite mer krävande och svårflirtade floran så som blåmonke, trift, gulmåra och ljung.
  • På kartan kan du se vilka områden som restaureras i år.

Så påverkar det dig

  • Vi lägger ny sand ovanpå lerjorden som kom upp till ytan när vi tog bort vresrosor.
  • I september, när djurlivet inte har ungar eller behöver buskage för extra skydd, fortsätter vi med arbetet för att skynda på tillväxten av den naturliga strandfloran för att inte sanden ska eroderar bort.
  • Under arbetstiden ökar trafiken till och från stranden.
  • Årets arbete är en fortsättning på den insats i strandrensningen som påbörjades förra året och som sedan kommer att följas upp under en 5-årsperiod.

Karta