Vi restaurerar stranden i Domsten för att återställa strandfloran

I januari och februari restaurerar vi områden på kustheden i Domsten. Vi tar bort delar av vresrosbuskage som tränger undan kusthedens karaktäristiska och värdefulla växter och insekter.

Det här gör vi området

  • Vi tar bort delar av vresrosbuskage. Arbetet görs där floran har goda möjligheter att återetablera sig. Detta gör vi för att förbättra tillgängligheten till stranden, samt öka biologisk mångfald och erosionsskydd.
  • Vi skapar öppna sandiga ytor, så kallade sandblottor. Dessa kommer att koloniseras av den lite mer krävande och svårflirtade floran som till exempel blåmonke, trift, gulmåra och ljung.
  • På kartan nedan kan du se vilka områden vi restaurerar i år.

Så påverkar det dig

  • Arbetet pågår under januari och februari 2018.
  • Det kommer att vara ökad trafik till och från stranden under arbetstiden.

Årets arbete är en fortsättning på den insats i strandrensningen vi påbörjade förra året och som sedan kommer att följas upp under en 5-årsperiod.

Karta

Flygfoto med områden där vi restaurerar kustheden i Domsten i Helsingborg.