Vi rustar upp Rosenträdgården

Rosenträdgården

I mitten av augusti 2022 börjar vi att rusta upp Rosenträdgården. Vi rustar upp parken för att platsen ska bli ännu trevligare, tryggare och finare. Upprustningen innebär att vi bland annat renoverar utkikstornen som är i dåligt skick, sätter upp ny belysning, anlägger nya planteringar, förbättrar gångar och stentrappor och jobbar med ytorna runt om i parken. Går allt som planerat blir vi klara med upprustningen av Rosenträdgården till våren 2023. Under tiden vi arbetar med platsen behöver vi hålla parken stängd.

Samtidigt som vi gör parken finare passar vi på att genomföra åtgärder som underlättar skötseln av platsen. Det gör vi för att parken ska fortsätta att hålla sig lika fin även på lång sikt. Vi passar även på att lägga nya vattenledningar till den lilla dammen som ska renoveras. Arbetet på platsen kommer att övervakas av arkeologer, genom så kallad schaktningsövervakning, eftersom det är en historisk plats där vi vill vara extra försiktiga när vi gräver i marken.

Det här gör vi

 • Vi rustar upp Rosenträdgården och de intilliggande ytorna.
 • Vi anlägger nya planteringar med perenna växter, ändrar vissa befintliga planteringar, tar bort några samt planterar en ny häck mot parkeringen.
 • Vi planterar nya träd och ersätter ett antal gamla och sjuka.
 • Vi renoverar stentrapporna och gångarna.
 • Vi renoverar utsiktstornen, pergolan och räckena.
 • Vi sätter upp ny parkbelysning och belyser byggnaderna (utsiktstornen och pergolan).
 • Vi vill behålla och ta tillvara på platsens historia genom att bland att bevara värdefulla befintliga rosor och vi fortsätter att arbeta med material som kalkstenen. Magnolior och prydnadsapel blir också fortsatt viktiga inslag i parken.
 • Vi sätter ut fler och nya sittplatser.
 • Vi passar på att dra nya vattenledningar för bevattningssystem och inför kommande renovering av den lilla dammen.
 • Vi öppnar upp parken med några fler ingångar och genom att ta bort buskage som skymmer sikten.
 • Vid toaletten har muren sänkts och entréplatsen vid Hallbergs trappor och den offentliga toaletten blir mer välkomnande.

Så påverkas du

 • Under tiden vi rustar upp Rosenträdgården behöver vi stänga av hela parken.
 • Går allt som planerat blir vi på det stora hela klara kring årsskiftet 2022-2023 men vi genomför planteringar och kompletteringar och öppnar upp under våren 2023.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?