Vi rustar upp runt parkeringen vid Ica Kvantum på Söder

Från början av mars 2023 bygger vi om ytorna runt parkeringen vid Ica Kvantum på Carl Krooks gata på Söder. Här blir det nya fina planteringar, ny markbeläggning utanför butiken, nya cykelställ och bättre belysning vid och på parkeringen. Vi förbereder också för en ny laddstation för elbilar. Går allt som planerat är vi klara i mitten av juni 2023.

Hela parkeringen är avstängd från 29 maj och cirka två veckor framåt

Under cirka två veckor, med start 29 maj, är hela parkeringen avstängd. Det beror på att vi i samband med den pågående upprustningen på och runt parkeringen även passar på att asfaltera hela parkeringsytan. Asfalteringen är det sista vi gör, så när den är klar öppnar vi hela parkeringen igen.

Det här gör vi

Under hösten och vintern 2022 har NSVA renoverat ledningar vid parkeringen vid Ica Kvantum. Nu är det dags för oss på Helsingborgs stad att göra riktigt fint ovan mark.

 • Vi uppdaterar och utökar planteringarna runt parkeringen. Grönska är viktig i stadsmiljön och här blir det både nya buskar, till exempel rhododendron och trollhassel, olika slags marktäckare och en blommande lök- och perennplantering. Häckar av bok kantar parkeringen. Befintligt träd utanför porten till Wetterlingsgatan 2-4 står kvar. Eftersom det ligger mycket ledningar i marken flyttar vi två av träden längs parkeringen på Carl Krooks gata till Nytorgsbacken. Det tredje tar vi ned eftersom det är dött. Ledningarna gör också att vi inte kan plantera nya träd på platsen.
 • Vi lägger nya plattor utanför butiken och fastigheten längs Wetterlingsgatan. Vi bygger också två granitmurar mellan parkeringen och gång- och planteringsytan framför Icabutiken.
 • Vi förbättrar belysningen och sätter bland annat upp ny belysning på själva parkeringen.
 • Vi byter ut cykelställena som tidigare funnits utanför Ica mot nya cykelpollare, där det är lätt att låsa fast sin cykel på ett säkert sätt.
 • Vi sätter ut en ny bänk och en papperskorg utanför butiken.
 • Vi asfalterar hela parkeringen.

Så påverkas du

 • Under arbetet kan du som går eller cyklar inte passera utan får ibland gå över på andra sidan gatan i stället.
 • Framkomligheten är begränsad för dig som kör bil, men du ska hela tiden kunna passera området.
 • Några av parkeringsplatserna närmast arbetsområdet är avstängda under arbetet. Vi flyttar också tillfälligt Icas kundparkeringsplatser, platsen för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade och bilpoolsplatserna till andra ställen på parkeringen.
 • Under cirka två veckor, med start 29 maj, är hela parkeringen avstängd. Det beror på att vi i samband med den pågående upprustningen på och runt parkeringen även passar på att asfaltera hela parkeringsytan.
 • Du kommer hela tiden att kunna nå både Ica Kvantum och portar till fastigheten på Västra Wetterlingsgatan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.