Vi rustar upp Viskstråket

Under hösten och vintern 2019 rustar vi upp Viskstråket i olika etapper. Vi börjar med Munkängen, Backängen och Högaborgsängen och fortsätter sedan vidare norrut på stråket.

Det här gör vi på Munkängen

 • Blomstergårdarna på Munkängen anlades på 50-talet efter ritningar av landskapsarkitekt Sven-Ingvar Andersson och nu är det dags att restaurera dem för att återfå sin forna glans.
 • Vi beskär befintliga bokhäckar för att de ska må bättre och få nya skott.
 • Vi planterar nya rosor och olika perenner där vi har inspirerats av originalritningarna från 1957 vid växtval, färger och komposition.
 • Vi lägger om markteglet och blomstergårdarna får ny belysning och tillgänglighetsanpassade gångar.
Sven-Ingvar Anderssons orginallritning från 1957 av blomstergårdarna på Munkängen

Sven-Ingvar Anderssons originalritning från 1957.

Det här gör vi på Högaborgsängen och Backängen

 • Vi planterar en del nya träd som ersätter borttagna sjuka träd.
 • Vi förstärker de olika ängarnas nuvarande karaktärer, den ena fuktig och den andra lite torrare.
 • Vi ersätter en del jord med sand, då trivs ängsblommor bäst.
 • Flora och fauna ska frodas lite bättre än på den klippta gräsytan.
 • Vi sätter ut spångar på våtängen så att du kan gå ”på vattnet” utan att bli blöt.
 • Här ska kryp som gillar blöta marker få bättre chans att leva för att gynna biologisk mångfald.
 • Vi sätter upp nya, fina bänkar längs hela stråket.
 • Här kommer det att finnas en vilsam plats där du kan titta på insekternas flitiga insamling av pollen.
 • Vi sätter upp fågelholkar för att erbjuda våra mindre fåglar lite tryggare boplatser.
 • Tennisbanan blir till padelbana och två minitennisbanor.
 • Vi sätter upp mer och bättre belysning för ökad trygghetskänsla längs hela stråket och målar om alla befintliga lyktstolpar.
Illustration som visar upprustningen av Högaborgsängen och Backängen på Viskstråket.

Illustrationsplan över Högaborgsängen och Backängen. (Klicka för större bild.)

Går allt som planerat är vi klara med upprustningen av hela Viskstråket till våren 2020.