Vi sätter ljus på Mäster Palms plats

Från mitten av januari 2018 rustar vi upp Mäster Palms plats på Söder. Platsen kommer att rustas upp i olika omgångar under året för att bli en trivsammare, mer tillgänglig och tryggare plats. Först ut är ny belysning, en bättre cykelparkering och ny stenläggning.

Det vi gör är ett resultat av den dialog vi haft med fastighetsägare i området och dem som bor in närheten.

Så påverkas du

Vi startade arbetet i mitten av januari 2018. Vi är färdiga med den nya belysningen och den nya cykelparkeringen och arbetar nu med stenläggningen. Vi samordnar vårt arbete med ombyggnaden av ny Söderpunkten. Går allt som planerat är vi färdiga i slutet av augusti 2018. Under tiden är arbetsområdet inhägnat, vilket innebär att det blir lite mindre plats för dig som går och cyklar.

Det här gör vi

Vi sätter upp ny belysning

I den nya belysningen på Mäster Palms plats ingår Bumling, en designklassiker från 60-talet, i platsens ljussättning. Totalt blir det tolv specialkonstruerade fem meter höga Bumlingar, varav fyra kom på plats redan till ljusfesten Drömljus i februari 2018.

Vi sätter även ut markstrålkastare med spotlights som belyser träden på torget lite extra.

Genom belysningen vill vi skapa en trevligare inramning av platsen och samtidigt öka tryggheten.

Vi bygger en större cykelparkering

För att fler ska cykla till platsen bygger vi en större cykelparkering. Vi byter även ut de befintliga cykelställen till en modell där man kan låsa fast sin cykelram. På så vis hoppas vi göra platsen både mer tillgänglig och tryggare att parkera sin cykel på.

Vi lägger ny sten och sätter ut nya bänkar

Vi lägger ny sten och skapar ett tillgängligt stråk i flammad smågatssten snett över torget. Vi lägger också ett nya cirkelmönster närmast fasaden till nya Söderpunkten. Vi sätter även nut nya cirkulära bänkar på torget.