Vi sätter ljus på Mäster Palms plats

Nu rustar vi upp Mäster Palms plats på Söder. Platsen kommer att rustas upp i olika omgångar under året för att bli en trivsammare, mer tillgänglig och tryggare plats. Först ut blir ny belysning och en bättre cykelparkering.

Det vi gör är ett resultat av den dialog vi haft med fastighetsägare i området och de som bor in närheten.

Det här gör vi nu

Vi sätter upp ny belysning

Den nya belysningen på platsen består av specialframtagna stolparmaturer samt markstrålkastare med spotlights som belyser träden på torget lite extra. Genom belysningen vill vi skapa en trevligare inramning av platsen och samtidigt öka tryggheten. Den nya belysningsanläggningen kommer dessutom att användas som ett inslag i ljusfesten Drömljus som pågår mellan 9-18 februari.

Vi bygger en större cykelparkering

För att fler ska cykla till platsen bygger vi en större cykelparkering. Vi byter även ut de befintliga cykelställen till en modell där man kan låsa fast sin cykelram. På så vis hoppas vi göra platsen både mer tillgänglig och tryggare att parkera sin cykel på.

Så påverkas du

Vi startar arbetet i mitten av januari och går allt som planerat är vi färdiga en bit in i februari. Under tiden är arbetsområdet inhägnat, vilket innebär att det blir lite mindre plats för dig som går och cyklar.