Vi har satt ljus på Mäster Palms plats

Under 2018 har vi rustat upp Mäster Palms plats på Söder för att skapa en trivsammare, mer tillgänglig och tryggare plats. Vi har satt upp ny belysning, byggt en större cykelparkering och lagt ny sten.

Det vi har gjort är ett resultat av den dialog vi haft med fastighetsägare i området och dem som bor in närheten.

Det här har vi gjort

Vi har satt upp ny belysning

I den nya belysningen på Mäster Palms plats ingår Bumling, en designklassiker från 60-talet, i platsens ljussättning. Totalt har det blivit tolv specialkonstruerade fem meter höga Bumlingar, varav fyra kom på plats redan till ljusfesten Drömljus i februari 2018.

Vi har även satt ut markstrålkastare med spotlights som belyser träden på torget lite extra.

Genom belysningen vill vi skapa en trevligare inramning av platsen och samtidigt öka tryggheten.

Vi har byggt en större cykelparkering

För att fler ska cykla till platsen har vi byggt en större cykelparkering. Vi har även bytt ut de befintliga cykelställen till en modell där man kan låsa fast sin cykelram. På så vis hoppas vi göra platsen både mer tillgänglig och tryggare att parkera sin cykel på.

Vi har lagt ny sten och satt ut nya bänkar

Vi har lagt ny sten och skapar ett tillgängligt stråk i flammad smågatssten snett över torget. Vi har också lagt ett nytt cirkelmönster närmast fasaden till nya Söderpunkten. Vi har även satt ut nya cirkulära bänkar på torget.

En del arbete återstår på västra delen av torget

Vi startade arbetet i mitten av januari 2018 och är så gott som klara. Vi har samordnat vårt arbete med ombyggnaden av nya Söder. När det arbetet är klart och alla byggbodar är borta från torget gör vi färdigt det sista.