Vi sätter upp räcke mellan gång- och cykelbana och vägbana på Rusthållsgatan

Från slutet av oktober 2021 monterar vi ett räcke mellan gång- och cykelbana och vägbanan på bron över järnvägen på Rusthållsgatans södra sida. Vi gör också den norra gång- och cykelbanan bredare. Under arbetet är framkomligheten på Rusthållsgatan begränsad. Går allt som planerat är vi klara i mitten av november.

Det här gör vi

Vi monterar ett räcke mellan gång- och cykelbanan och vägbanan på bron över järnvägen på Rusthållsvägens södra sida och tar bort den tillfälliga avstängningen som funnits på bron en längre tid. Vi passar även på att bredda den norra gång- och cykelbanan, som en förberedelse för ett kommande projekt.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet på Rusthållsgatan under hela byggtiden. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
  • Du som går eller cyklar kan ta dig fram på den ena sidan av bron under hela arbetet.
  • Arbetet startar 25 oktober 2021 och går allt som planerat är vi klara i mitten av november.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?