Vi tar ned träd och röjer bort buskage i Väla skog

Vi tar ned träd och röjer bort buskage i Väla skog. Det gör vi för att skapa plats åt det nya järnvägsspåret som ingår i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg. Arbetet sker i etapper mellan 2020 och 2023.

Nedtagningen av träd och röjningen i Väla skog strax utanför Ödåkra är ett samarbete mellan Trafikverket och Helsingborgs stad. Arbetet är indelat i fyra olika etapper och genomförs successivt fram till år 2023:

  • Etapp 1: Mars 2020
  • Etapp 2: Sommar/höst 2020
  • Etapp 3 och 4: 2021-2023

Genom att vi fäller träden successivt under fyra år, har skogen möjlighet att återhämta sig. VI tar också hänsyn till fåglarnas häckningsperiod vid nedtagning och röjning. Det betyder att vi inte gör några åtgärder mellan 15 april och 15 juli.

Intrånget i Väla skog kompenseras genom utvidgning av Småryds naturreservat. Trafikverket har köpt befintlig skog som skyddas. Åtgärden innebär att Småryds naturreservat blir större och därmed också större område skog som skyddas.

Se även information om nedtagningen av träd på Trafikverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?