Vi tar ned träd och röjer bort buskage i Väla skog

Från mitten av mars 2020 tar vi ned träd och röjer bort buskage i Väla skog. Arbetet sker för att skapa plats åt det nya järnvägsspåret som ingår i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg.

Nedtagningen av träd och röjningen i Väla skog strax utanför Ödåkra är indelad i fyra olika etapper och genomförs successivt fram till år 2023. AB. Det är etapp 1 som vi slutför nu i mars och nästa etapp startar i slutet av sommaren 2020. Arbetet sker i samarbete mellan Trafikverket och Helsingborgs stad.

Genom att vi fäller träden successivt under fyra år, har skogen möjlighet att återhämta sig. VI tar också hänsyn till fåglarnas häckningsperiod vid nedtagning och röjning. Det betyder att vi inte gör några åtgärder mellan 15 april och 15 juli.

Intrånget i Väla skog kompenseras genom utvidgning av Småryds naturreservat. Trafikverket har köpt befintlig skog som skyddas. Åtgärden innebär att Småryds naturreservat blir större och därmed också större område skog som skyddas.

Arbetet i Väla skog kan genomföras fast Trafikverket inväntar byggstartsbeslut från regeringen.

Se även information om nedtagningen av träd på Trafikverkets webbplats.