Elineberg: vi bygger ny idrottshall

Helsingborg växer. Därför bygger vi en ny idrottshall på Elineberg.

I området Elineberg bygger vi en ny idrottshall för skolelever, föreningar och invånare i Helsingborg. Idrottshallen kommer att ligga i anslutning till Elinebergsskolan och Harlyckans idrottsplats och blir den första fullmåttshallen, 20 x 40 meter, i området. Byggnaden blir totalt 2500 kvadratmeter stor.

Bild: vy från Harlyckans idrottsplats. Sweco.

Nybyggnationen innehåller även 16 omklädningsrum med möjlighet för näst intill 300 personer att byta om samtidigt. Omklädningsrummen kommer att nyttjas av idrottare inomhus såväl som utomhus på Harlyckans idrottsplats.

Vi beräknar att idrottshallen är klar juni 2020.

Vill du veta mer?

Följ ärendet Husensjö 13:2 i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 41/2019 och välj Ärende som informationstyp.