Laröds skola – vi river skolbyggnaden och bygger nytt

Den nya skolbyggnaden blir en tegelbyggnad i två plan för 500 elever i förskoleklass till och med årskurs 9.

Laröds skola med södra skolgården och barn som leker på gården.

Laröds skola, södra skolgården. Bild: House arkitekter

Skolbyggnaden beräknas stå redo för eleverna till vårterminen 2020. Arbetet fortsätter med utemiljön, som beräknas bli klar inför höstterminen 2020.

Karta för situationsplanen över Rörsjöholmsområdet.Situationsplan. Klicka på bilden för att se en större version.

Specialsalar och skolrestaurang

För att få en behaglig inomhusmiljö lägger vi särskilt fokus på material, inomhusklimat, akustik och belysning.

Den nya skolbyggnaden kommer att innehålla ett stort antal undervisningsrum och mindre lokaler, som kan användas som grupprum, mötesrum och personalarbetsplatser.

Skolan kommer att ha specialsalar för trä- och metallslöjd, textilslöjd, NO, musik, bild och hem- och konsumentkunskap. Dessutom bygger vi ett tillagningskök med tillhörande matsal.

Skolgården en plats för både stora och små

Laröds skola, perspektiv över norra skolgården med barn som leker på gården.

Laröds skola, perspektiv norra skolgården. Bild: House arkitekter

Skolgården blir anpassad för både yngre och äldre elever, där de får många platser för lek och att umgås.

Vi räknar med att vara klara till höstterminen 2020 med samtliga arbeten, inklusive borttransport av paviljonger.

Vill du veta mer?

Följ ärendet i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 00100/2017 och välj Ärende som informationstyp. Du kan också söka på fastighetsbeteckning i diariet. Rössjöholm 1 är fastighetsbeteckningen för Laröds skolas nya lokaler.