Nu bygger vi nya skollokaler i Rydebäck

Nu bygger vi nya skollokaler till Rydebäcksskolan med plats för 500-600 elever i årskurs F-9 på Ängesögatan, vid stationsområdet i Rydebäck.

Rydebäcksskolan, arkitektbild.

Rydebäcksskolans nya lokaler blir en tegelbyggnad i två och tre plan, som kommer att innehålla ett stort antal undervisningsrum och mindre lokaler som vi kan använda som personalarbetsplatser, grupprum och mötesrum.

Planområde:

Specialsalar och egen skolrestaurang

Rydebäcksskolan kommer att få speciallokaler för trä- och metallslöjd, textilslöjd, NO, musik, hemkunskap och bild. I de nya skollokalerna bygger vi också ett tillagningskök med tillhörande matsal. För att få en behaglig inomhusmiljö lägger vi särskilt fokus på material, inomhusklimat, akustik och belysning.

Skolgården en plats för både stora och små

Skolgården kommer att ha grönytor och lekutrustning och vara anpassad för både de yngre och de äldre eleverna.

Illustrationskarta:

Följ bygget av Rydebäcksskolans nya lokaler

Byggnationen av Rydebäcksskolans nya skolbyggnaden pågår. Skollokalerna beräknas vara klara under hösten 2018.

Följ ärendet Rydebäck – Rya 1:30 i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 1307/2015 och välj Ärende som informationstyp.