Mariastaden: Vi bygger nya skollokaler, ny idrottshall och spontanidrottsplats

Helsingborg växer. Därför bygger vi nya skollokaler och ny idrottshall med spontanidrottsplats i Mariastaden.

Vi bygger på tomten vid Kullavägen/Mariehällsvägen.

Berga_1_1_Orienteringskarta_planomrade

Mariastaden_Berga1_1_planomrade

(Klicka på bilden för en större version)

Nya skollokaler för Maria Parkskolans årskurs F-9

Nya skollokaler i Mariastaden. Bild: Arkitektlaget

De nya skollokalerna ger möjlighet för Maria Parkskolan att ta emot ytterligare 550-600 elever F-9 för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

Vi bygger lokalerna i två etapper. I etapp 1 bygger vi för 350 elever. I etapp 1 bygger vi också alla gemensamma utrymmen som matsal, no-salar och rum för praktisk-estetiska ämnen.  Etapp 1 beräknas vara klar inför skolstarten i augusti 2019.

Vi bygger etapp 2 när behovet av skolplatser i Mariastaden ökar i samband med kommande bostadsproduktion.

Ny idrottshall och spontanidrottsplats

Idrottshall och spontanidrottsplats, Mariastaden. Bild: Sweco

Samtidigt som vi bygger nya skollokaler bygger vi en ny idrottshall för skolelever och invånare på totalt 3200 kvadratmeter. Idrottshallen kommer att ligga i anslutning till de nya skollokalerna med bra anslutning till både cykelleder och kollektivtrafik.

Idrottshallen har en fullstor hall för bollsport och en något mindre hall för gymnastik och andra sporter. Vi bygger också åtta gruppomklädningsrum och tre mindre omklädningsrum.

I anslutning till idrottshallen bygger vi också en spontanidrottsplats med bland annat padelbana, utegym, scen/dansgolv och många platser för att umgås.

Bygget av idrottshallen och spontanidrottsplatsen beräknas vara klart i maj 2019.

Vill du veta mer?

Följ ärendet Berga 1:1 i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 1252/2014 och välj Ärende som informationstyp. Du kan också söka på fastighetsbeteckning i diariet. Plugget 1 är fastighetsbeteckningen för nya skollokalerna och Kullerbyttan 1 för nya idrottshallen.