Planerad byggnation: Mariastaden, nya skollokaler och ny idrottshall

Helsingborg växer. Därför planerar vi nu för byggnation av nya skollokaler och ny idrottshall i Mariastaden.

Vi ska bygga på tomten vid Kullavägen/Mariehällsvägen. Prognos för byggstart är ännu inte fastställd. Följ ärendet Berga 1:1 i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 1252/2014 och välj Ärende som informationstyp .

Berga_1_1_Orienteringskarta_planomrade

Nya skollokaler för årskurs F-9

De nya skollokalerna ger möjlighet att ta emot 550-600 elever F-9 i Mariastaden för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

Mariastaden_Berga1_1_planomrade

(Klicka på bilden för en större version)

Ny idrottshall

Samtidigt som vi bygger nya skollokaler bygger vi en ny idrottshall för skolan och invånare.