Planerad byggnation: Mariastaden, nya skollokaler och ny idrottshall

Helsingborg växer. Därför planerar vi nu för byggnation av nya skollokaler och ny idrottshall med fritidsgård i Mariastaden.

Vi ska bygga på tomten vid Kullavägen/Mariehällsvägen. Prognos för byggstart är ännu inte fastställd. Följ ärendet Berga 1:1 i Helsingborgs stads diarier. Sök på diarienummer 1252/2014 och välj Ärende som informationstyp .

Berga_1_1_Orienteringskarta_planomrade

Nya skollokaler för årskurs F-9

De nya skollokalerna ger möjlighet att ta emot 550-600 elever F-9 i Mariastaden för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

Mariastaden_Berga1_1_planomrade

(Klicka på bilden för en större version)

Ny idrottshall med fritidsgård

Samtidigt som vi bygger nya skollokaler bygger vi en ny idrottshall med en ny fritidsgård för skolan och invånare.