Ringstorpsparkens förskola – ny förskola på Grenadjärgatan

Vi bygger en ny förskola på Grenadjärgatan i Ringstorpsparken med 7 avdelningar för totalt 150 barn. Ringstorpsparkens förskola blir en tegelbyggnad i två plan med solpaneler på taket. Vi bygger även ett miljöhus och förråd på gården i skrivmaterial och sedumtak.

RingstorpsparkensFSK_planomrade

RingstorpsparkensFSK_plangrans_450px

Förskolan ligger i en skyddad och bilfri parkmiljö. Parken utanför förskolans område kommer att samnyttjas med allmänheten som park- och lekyta.

Bygget av förskolan påbörjades 1 november 2016 och ska stå redo för barnen i februari 2018.