Slottsvångsskolan, ventilation

För att öka luftflödet  och förbättra inomhusmiljön i skolan så bygger vi nu om ventilationen i två etapper.

Norra och södra delen betjänas av varsitt luftbehandlingsaggregat och kommer att byggas om sommaren 2016 respektive sommaren 2017 och vara klart till skolstart höstterminen respektive år. Detta gör att fritids kan vara igång under sommaren i den del som inte är berörd respektive år.

Sommaren 2016 kommer norra delen att byggas om och södra delen planeras till sommaren 2017.