S:t Jörgens skola

S:t Jörgens skola började ombyggnationen i december 2015 och planeras stå redo för eleverna under våren 2019.

S:t Jörgens skola, arkitektbild.

S:t Jörgens skola kommer att genomgå en om- och tillbyggnad uppdelad i fyra etapper.

Etapp 1

Invändiga rivningsarbeten i huvudbyggnaden.

Etapp 2

Renovering av skolans tak, plåtarbeten och omläggning av takpannor.

Etapp 3

Renovering av fasad och invändig ombyggnad av huvudbyggnaden som omfattar reparation av fuktskador, förbättringar av tillgänglighet och brandskydd. Dessutom blir det ny rumsindelning, nya bjälklag och nya vvs- och elinstallationer i hela byggnaden. Skolan kommer även att målas om i sin helhet och få nya golv, dörrar, kapprum och toaletter.

Etapp 4

Byggnation av tillbyggnad som sammankopplas med huvudbyggnadens södra fasad. Tillbyggnaden kommer att innehålla lokaler för undervisning och administration samt hiss.