Svensgårdsskolan: Vi bygger nytt kök, ny skolrestaurang och nya undervisningssalar i ny byggnad

Vi bygger ett nytt kök, en skolrestaurang och undervisningssalar i en ny byggnad till eleverna på Svensgårdsskolan i Ödåkra. Vi räknar med att vara klara i januari 2021.

Bild: Perspektiv av Svensgårdsskolans nya skolrestaurang, House Arkitekter

Den nya byggnaden blir en enplansbyggnad i ljust tegel och valmat sedumtak på Katedergatan 11 i Ödåkra. Skolrestaurangen har större glaspartier och takljus för att få in mycket dagsljus. Vi lägger särskilt fokus på material, inomhusklimat och belysning så att skolrestaurangen får en behaglig miljö.

I byggnaden finns också kök och undervisningssalar.

Planritning. Svensgårdsskolans nya byggnad med skolrestaurang, kök och undervisningssalar på Katedergatan 11 i Ödåkra.

Mer plats för mumsiga måltider och mat lagad på plats

I den nya byggnaden finns kök och skolrestaurangen i samma byggnad, så maten behöver inte längre transporteras. Skolrestaurangen ger mer plats för eleverna och maten lagas direkt på plats i det nya köket.

Vi räknar med att vara klara med den nya byggnaden i januari 2021.

Tidigare matsal blir undervisningssalar

Under våren 2021 börjar vi förändra den tidigare matsalen till undervisningssalar och under sommaren tar vi bort paviljongen.

När paviljongen är borta  och nya byggnaden står klar, ska vi också förändra elevernas utomhusmiljö.

Vill du veta mer?

Följ ärendet i Helsingborgs stads diarier. Sök på Saxån 3 i diariet. Saxån 3 är fastighetsbeteckningen för Svensgårdsskolan.