Vi bygger Sagoträdets förskola i Ödåkra

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Ödåkra. Därför bygger vi Sagoträdets förskola på Palmgatan 28, med 6 avdelningar och plats för 100 barn. 

Förskolan i Ödåkra, arkitektbild.

Vi bygger en tegelbyggnad i två plan med en indragen tredje våning (penthouse) och sedumtak. Förskolan får också ett miljöhus och ett förråd på gården. De byggs i skivmaterial och får också sedumtak.

Ny_forskola_odakra_planomrade_webb
Bild på planområde från detaljplanen.

Lek och lärande ute och inne

På gården blir det diverse lekutrustning som till exempel en klätterställning anpassad för funktionshindrade. Hela tomten utnyttjas till lekytor eftersom parkeringsplats kommer att samnyttjas med Toftahallens parkering, som ligger precis intill förskolan.

Följ ärendet

Sagoträdets förskola ska stå redo för barnen i augusti 2018. Följ ärendet Ödåkra 4:23 i Helsingborgs stads diarier. Sök på Pianisten 1 och välj Hela diariet som informationstyp.