Vi bygger nya förskolelokaler på Drottninghög

Drottninghög växer och vi bygger nya förskolelokaler här för att ge mer plats för både förskolebarn och elever på Drottninghögsskolan. De nya förskolelokalerna ska stå redo för 200 barn i maj år 2020.

Arkiteltbild på nya förskolelokalerna på Drottninghög i perspektiv mot söder.

Bild: Huset i perspektiv mot söder. House Arkitekter

Vi bygger nya förskolelokaler vid Drottninghögsvägen, på det  tidigare grönområdet vid Rökulla- och Blåkullagatan.  Hit flyttar Kristallens förskola och Ametistens förskola i maj år 2020.

Kartvy med planområde nya förskolelokalerna på Drottninghög

Bild: Planområde nya förskolelokalerna på Drottninghög

Rum för skapande och eget kök

Arkiteltbild på förskolelokalerna i perspektiv mot norr.

Bild: Huset i perspektiv mot norr. House arkitekter

Vi bygger i två plan. Fasaden är i ljust tegel med utstickande byggnadsdelar i mörkt tegel och inslag av färgade fasadskivor.

Vi bygger miljöer som värnar om barnens hälsa, lek och lärande. Barnen får olika rum för skapande och andra aktiviteter. Dessutom får barnen maten från eget kök.

Gården är planerad utifrån tre olika zoner för barnens lekar och aktiviteter – den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen.

Mer plats för lärande för Drottninghögsskolan

När förskolorna Kristallen och Ametisten flyttar till de nya lokalerna, blir förskolornas tidigare lokaler en del av Drottninghögsskolan från och med augusti 2020.

Vill du veta mer?

Följ ärendet i Helsingborgs stads diarier. Sök på fastighetsbeteckningen Filborna 30:1 med flera, Drottninghög och välj Ärende som informationstyp.